Členstvo v združeniach

Spoločnosť J.R. Steindorfer, s.r.o. sa od svojho vzniku stala členom viacerých stavovských združení v oblasti profesionálnej cestnej dopravy.

Od roku 1991 sme boli členom Združenia medzinárodných cestných dopravcov Slovenskej republiky – ČESMAD Slovakia, odkiaľ sme pre jeho nečinnosť v prospech podnikania v doprave v roku 2011 vystúpili.

Od roku 1994 sme členom profesijného združenia Arbeitskreis Transportberatung Europa, spájajúceho európskych zamestnávateľov a poradcov v oblasti cestnej nákladnej dopravy.

Od roku 2000 sme členom stavovskej organizácie nemeckých podnikateľov v cestnej nákladnej doprave ERFA II, zastrešovanej Spolkovým združením cestných dopravcov SVG.

Od roku 2000 sme členmi Medzinárodného klubu Slovenskej Republiky, so sídlom v Piešťanoch, v ktorom sú združení zástupcovia veľvyslanectiev v Slovenskej Republike, podnikateľskej sféry a samosprávy.

Od roku 2010 sme členmi združenia autodopravcov Slovenska - UNAS.