História a súčasnosť

Vznik firmy sa viaže k menu Rupperta Steindorfera, ktorý začal v roku 1968 prevádzkovať v rakúskom St. Veit regionálnu nákladnú prepravu. Za dvadsať rokov existencie spoločnosti sa z malého rodinného podniku, stal rešpektovaný medzinárodný dopravca.

Významné spoločensko-politické zmeny v stredoeurópskom regióne znamenali aj nový impulz v živote značky STEINDORFER. V roku 1991 tak najprv vznikla dcérska firma v Prahe, ktorá po rozdelení ČSFR našla svoj nový domov v Topoľčanoch.

Postupný rozvoj firmy sa odzrkadľoval v zavádzaní nových technológií, ktorých vrcholom sa v roku 1995 stal satelitný komunikačný a monitorovací systém polohy vozidiel „Euteltracs“. Polovica 90. rokov však znamenala aj masívny rast flotily kamiónov – v roku 1995 to bolo 15 súprav a o tri roky neskôr už 25 ťahačov s návesmi.

Moderná história firmy sa píše od roku 1999, kedy začala pôsobiť vo vlastnom areáli „J.R.´s World“ v Topoľčanoch. V nových priestoroch našla základňu nielen rozširujúca sa flotila vozidiel, administratívne a logistické priestory, či autorizovaný servis úžitkových vozidiel Volvo, ale aj stanica technických a emisných kontrôl (STK, EK). Zároveň bol celý vozidlový park ťahačov vymenený za nové vozidlá značky Volvo FH 12, ktorý sa pravidelne obnovuje za nové vozidlá.

Všetky dovtedajšie inovácie vyvrcholili v roku 2001 získaním certifikátu riadenia kvality ISO 9001 : 2000.

Z kapacitných dôvodov ako i zvýšenia komfortu a kvality poskytovaných služieb bol areál spoločnosti rozšírený na 3,4 ha, a v roku 2007 bola otvorená nová budova Stanice technickej a emisnej kontroly. V roku 2008 bolo odovzdané do užívania multifunkčné ihrisko pre relaxáciu a športové aktivity zamestnancov.