Tankovanie

Pre zmluvných partnerov spoločnosti J.R. Steindorfer, vlastniacich elektronickú tankovaciu kartu, je v areáli firmy k dispozícií čerpacia stanica motorovej nafty. Okrem paliva je tu dostupné aj aditívum „AdBlue“, používané v motoroch EURO4, EURO5 a EURO6.

Služby samoobslužnej čerpacej stanice môžu zákazníci vďaka modernému systému čipovej karty využívať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Bližšie informácie o výhodách a podmienkach vydania tankovacej karty spoločnosti J.R. Steindorfer získate na:

Otváracie hodiny:

Pondelok - Nedeľa, NON-STOP