Medzinárodná doprava

Hlavnou náplňou spoločnosti J.R. Steindorfer je vnútroštátna a medzinárodná kamiónová doprava. Operačná pôsobnosť firmy je zameraná na krajiny EU, so špecializáciou na Rakúsko.

Štandardná ponuka služieb pre zákazníka obsahuje okrem samotnej prepravy aj konzultáciu jej logistických parametrov. Náš operátor tak vypracuje najvhodnejší spôsob prepravy na základe hmotnosti a typu tovaru, resp. časových požiadaviek klienta. Zákazníkovi odporučí aj zodpovedajúci typ vozidla, množstvo naloženého tovaru, vrátane jeho bezpečného rozloženia na ploche návesu. Podľa požiadaviek je schopný vytýčiť ideálny itinerár s voliteľnými parametrami najkratšej / najrýchlejšej / najbezpečnejšej trasy.

V prípade, ak zákazník potrebuje doručiť tovar systémom „Just in Time“, operátor zabezpečí v presnom časovom rozhraní vykládku v cieľovom mieste . Samozrejmosťou je poistenie prepravovaného tovaru do v rámci jednej súpravy). V prípade jeho vyššej hodnoty je okamžite realizované pripoistenie.

Po naložení vozidla sa prostredníctvom satelitného systému „Dynafleet“ začína monitorovať pohyb kamióna. Na základe zobrazenia aktuálnej polohy, trasy, rýchlosti vozidla, spotreby paliva, alebo časových intervalov môže dispečer nielen vyhodnocovať jazdu, ale podľa aktuálnej dopravnej situácie v danom regióne i operatívne meniť jej trasu.

Pre bezproblémové naplnenie požiadaviek našich zákazníkov disponujeme v súčasnosti flotilou skladajúcou sa z ťahačov Volvo FH?, resp. valníkov Volvo FH 62R/480 a krytých valníkových návesov značiek Krone, Kögel Trailer a Schwarzmüller.

Objem úložného priestoru štandardného návesu je 92 m3 (rozmery 13,6 x 2,48 x 2,78m), avšak k dispozícií sú aj „mega-trailery“ s rozmermi úložnej plochy 13,6 x 2,48 x 3m a Jumbo-tandemové súpravy s ložným objemom 120 m3 ( 7,3 + 8,2 x 2,48 x 3 m). Okrem týchto vozidiel zabezpečujeme i prepravy zásielok do 7,5 t a expresne zásielky do 1500 kg užitočnej nosnosti.

Všetky ťahače a návesy spĺňajú ekologické a technicko-prevádzkové normy stanovené predpismi Európskej únie - EURO V, EEV a EURO VI.

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok Prepravný poriadok22.12.2014 - 187.4 KB